Hodil po zemlji sem naši

Pod okriljem JSKD, območne izpostave Domžale, je domžalski skladatelj Tomaž Habe izdal zbirko slovenskih ljudskih pesmi za moške in mešane zbore. Za popestritev notnih zapisov jih spremljajo moje ilustracije uprizoritev ljudskih noš v različnih pozicijah. V knjigi je poleg obeh platnic 11 ilustriranih strani. Vsaka uprizarja svoj konec Slovenije: Bela krajina, Dolenjska, Gorenjska, Istra, Koroška, Medjimurje, Notranjska, Porabje, Prekmurje, Primorska, Štajerska in nedefiniran ljudski motiv. Od tega je ples uprizorjen le v dveh ilustracijah, ostalo vsebuje prizore vsakodnevnega življenja.

Prvo sem ustvarila ilustracije v barvah, nato pa sem jih za potrebe tiska notranjih strani, spremenila v črno bele. Sicer bi tiskarski stroj lahko že sam natisnil ilustracije v črno beli obliki, vendar bi prišlo do delov, ki bi bili pretemni ali presvetli glede na ostale. Tako sem s predhodno pretvorbo v sivino sama spreminjala nianse odtenkov. Rezultat je dobra uravnoteženost posamezne ilustracije.

Za korektnost prikaza oblačil in detajlov pokrajin oziroma okolice, kjer pari stojijo, sta me, poleg Tomaža Habeta in takratnega predstavnika JSKD Domžale Mateja Primožiča, vodila tudi izvedenca za folklorne noše Franc Hribovšek in Bojan Knific. Zbirka pesmi Hodil po zemlji sem naši je dostopna na spletni strani JSKD.